NYILATKOZAT MINTA

Címzett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat

Alulírott ........................................................................... sz.ig. szám: .......................), budapesti főpolgármester-jelölt/ …... kerületi polgármester-jelölt/ .…. kerületi képviselőjelölt az alábbi egyoldalú, visszavonhatatlan, címzett jognyilatkozatot teszem a következő szervezetek felé:

(a továbbiakban: a civil szervezetek).

 1. Nyilatkozom, hogy amennyiben a 2019-2024-es ciklusra az önkormányzati választásokon megválasztanak főpolgármesternek/kerületi polgármesternek/kerületi képviselőnek, kötelezettséget vállalok arra, hogy mandátumom ideje alatt minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. mellékletében szereplő vállalások megvalósuljanak.
 2. Nyilatkozom, hogy az 1.) pontot úgy értelmezem, hogy nem teszek meg minden tőlem telhetőt, amennyiben a ciklus ideje alatt
  1. az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétesen vagy azokat nem támogatóan szavazok Fővárosi Közgyűlésben/kerületi képviselőtestületben;
  2. az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétesen nyilatkozom a sajtónak;
  3. az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétes célú vagy eredményű fővárosi rendeletre vagy határozatra teszek javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek/kerületi képviselőtestületnek;
  4. az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétes célú vagy eredményű szavazásra vagy javaslat benyújtására igyekszem rávenni a Fővárosi Közgyűlés/kerületi képviselőtestület tagját;
  5. az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétes célú kezdeményezést, állásfoglalást teszek kormányzati, illetve más szervek felé.
 3. Nyilatkozom, hogy amennyiben az 1.) pontban vállalt kötelezettségemet megszegem, haladéktalanul, de legkésőbb a mulasztástól számított 30 napon belül lemondok főpolgármesteri/polgármesteri/kerületi képviselői tisztségemről.
 4. Nyilatkozom, hogy amennyiben a 3.) pontban foglalt kötelezettséget nem teljesítem, köteles vagyok a 3.) pontban meghatározott határidőtől kezdve a mindenkori minimálbér összegén felüli teljes havi jövedelmemet a teljes hátralévő mandátumi időszakom alatt havonta jótékony célra állami intézménynek oktatási vagy egészségügyi feladat ellátására befizetni, és ezt a nyilvánosság felé hitelt érdemlően igazolni.
 5. Nyilatkozom, hogy tudomásul vettem, hogy a civil szervezetek pártpolitikailag semlegesek, így pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak, pártoktól függetlenek, azoknak anyagi támogatást nem nyújtanak és támogatást nem fogadnak el tőlük, országgyűlési, megyei, helyi, fővárosi és kerületi képviselőjelöltet nem állítanak és nem támogatnak. Ezt ezen nyilatkozat semmilyen módon nem változtatja meg.
 6. Nyilatkozom, hogy tudomásul vettem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak megszegése esetén – a jogkövetkezmények önkéntes teljesítése hiányában – a civil szervezetek ellenem mint magánszemély ellen a nyilatkozatban foglaltak teljesítésének kikényszerítése iránt a hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság előtt pert indíthat, és a teljesítés végrehajtása érdekében egyéb lépéseket is tehet.
 7. Nyilatkozom, hogy a civil szervezetek jogosultak a jelen nyilatkozatot és annak célját teljes körűen nyilvánosságra hozni, azzal kapcsolatban a sajtóban nyilatkozatot tenni.
 8. Nyilatkozom, hogy mandátumom ideje alatt évente legalább két alkalommal a civil szervezetekkel közösen értékelem vállalásaim teljesítését.
 9. A civil szervezetek 6. pontban előirányzott tevékenységük megkezdése előtt kötelezően egyeztetést folytatnak velem.

Budapest, 2019. szeptember

budapesti főpolgármester-jelölt
kerületi polgármester-jelölt
kerületi képviselőjelölt

1. melléklet

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website