Civil szervezetek követelései a 2019. évi önkormányzati választásokon induló jelöltektől Budapesten


Budapesten éghajlati, környezetvédelmi és egészségügyi vészhelyzet van. Egyre több a környezetterheléssel összefüggésbe hozható megbetegedés, például az asztmás gyermekek száma 2009 és 2017 között 33 százalékkal nőtt. Gyakoribbak az időjárási szélsőségek, köztük a tartós hőség. A nagy kánikulák alatt eddig 15-30 százalékkal nőtt az elhalálozások száma. Ha ez a tendencia folytatódik, szörnyű jövő vár ránk. Ennek elkerülése, a lakosság egészségi állapotának, életminőségének javítása érdekében az alulírott civil szervezetek azt követelik a budapesti főpolgármester-jelöltektől, a kerületi polgármester-jelöltektől és a kerületi képviselőjelöltektől, hogy megválasztásuk esetén mandátumuk teljes időszaka alatt minden tőlük telhetőt tegyenek meg (a döntéshozatal során, saját kezdeményezésekkel az illetékes szervek felé, sajtónyilatkozatokkal és egyéb módokon) az alábbiak érdekében:

 1. Azonnali klímavészhelyzetet hirdetnek ki! A fővárosi és kerületi önkormányzatok közösen haladéktalanul részletes cselekvési tervet dolgoznak ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, a környezetszennyezés csökkentésére, és elkezdik az érdemi, gyors megvalósítását.
 2. Semmit rólunk nélkülünk! Minden tervezett – a környezetminőséget és életminőséget érintő – önkormányzati intézkedésről érdemben tájékoztatják az érintett lakosságot és bevonják a döntések előkészítésébe a közösségi tervezési módszertanok alkalmazásával, egyenlő esélyt biztosítva minden vélemény ismertetésére.
 3. Tájékoztatást a veszélyekről és lehetőségekről! A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok folyamatos összehangolt, széles körű és hatékony kommunikációt folytatnak a környezettudatos viselkedés népszerűsítésére.
 4. Tiszta levegőt! A levegő szennyezettsége egyetlen mérőállomáson sem haladja meg az órás, napi, illetve éves egészségügyi határértékeket. A mérőállomásokat rendszeresen korszerűsítik.
 5. Fákat, zöldterületeket! Nem szüntetnek meg meglévő zöldterületeket, javítják a minőségüket. Jelentősen növelik a zöldfelületeket. A Fővárosi Önkormányzat és minden kerületi önkormányzat alkalmaz főkertészt (városi tájépítészt) valódi, érdemi hatáskörökkel.
 6. Naprakész fakatasztert! Elkészül és egy adott honlapon nyilvánosan hozzáférhető egy egységes, folyamatosan frissített fakataszter Budapest teljes közterületi és jelentősebb magánterületi faállományára; ezen a honlapon minden fa kivágásának tervét a tervezett kivágás előtt legalább két héttel kihirdetik (a vészhelyzeteket kivéve) és minden esetben ismertetik a kivágás konkrét indokát. Az adott helyszínen a fára (annak törzsét nem sértve) legalább két héttel a tervezett beavatkozás (fakivágás, csonkolás, gallyazás) előtt kikerül egy ismertető a fa paramétereiről, a beavatkozás rövid indoklásáról, a fahely további sorsáról és a beavatkozásért felelős szervezet elérhetőségeiről.
 7. Vissza a Városligetet és a Várat! Azonnal leáll a Városliget beépítése, valamint a Budai Vár kormányzati negyeddé alakítása. Építési moratóriumot hirdetnek mindkét területen, amíg széles körű társadalmi vitában nem tisztázódik, hogy az elkezdett beruházásokat hogyan és milyen módon módosítják, hogy az a közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen.
 8. A hullámtér hullámtér marad! A Római-partot Budapest különleges természeti és közösségi értékeként őrzik meg és fejlesztik. A csillaghegyi öblözet árvízvédelmi fővonalát a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon tartják meg, és a védművet megerősítik.
 9. A Kiserdő erdő marad! A ferencvárosi Határ úti Kiserdő egésze erdőként kerül kiszabályozásra, és törlik azt a szabályozást, amely bármely részén közút létesítését tenné lehetővé.
 10. Gyalogosbarát várost! Kellemessé és biztonságossá válik a gyaloglás. Védik a lakóövezeteket a legalább 30 km/h sebességkorlátozású övezetek és lakó-pihenő övezetek kijelölésével, forgalomcsillapítással.
 11. Kerékpárosbarát várost! Megteremtik, illetve és fejlesztik a külvárosi területek és a belváros közötti kerékpáros kapcsolatokat. Javul a főútvonalak és belvárosi hidak járhatósága, biztonsága a kerékpárral közlekedők számára. Kerékpártároló-építési program indul.
 12. XXI. századi közösségi közlekedést! Korszerűsítik a tömegközlekedési járműállományt, a pályákat és az üzemi létesítményeket, valamint folyamatosan biztosítják a forrásokat a zavartalan, magas színvonalú működéshez.
 13. Az úthasználó és a légszennyező fizet! Bevezetik a kilométer- és szennyezésarányos városi útdíjat úgy, hogy az a lehető legnagyobb mértékben járuljon hozzá a légszennyezés csökkentéséhez. Az útdíjból származó bevételeket elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésére és a viteldíjak csökkentésére fordítják.
 14. Átlátható parkolást! Egységes budapesti parkolási rendszert alakítanak ki. Felülvizsgálják a parkolási feltételeket oly módon, hogy növekedjen a növényzet telepítésére és a kerékpáros infrastruktúra létesítésére rendelkezésre álló terület.
 15. Miénk a folyó! Közelebb hozzák a Dunát a városlakókhoz a pesti rakpart forgalomcsökkentésével és hétvégi lezárásával a gépjármű-forgalom elől, továbbá, ahol lehet, új zöld rekreációs területek létrehozásával.
 16. Tiszta levegőt a Dunán is! Haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket a dunai személyszállító hajók levegő- és zajszennyezésének csökkentésére.
 17. Észszerűen a vízzel! Egységes budapesti csapadékkezelő programot alakítanak ki elsősorban azzal a céllal, hogy a csapadék a környezetben lévő növényvilág életfeltételeinek javítását szolgálja.
 18. Alvást nyitott ablak mellett! A zajszint csökkentése érdekében programot dolgoznak ki és valósítanak meg; lakóövezetekben az éjszakai zajszintet 50 dBA alá szorítják le.
 19. Csendes égboltot! Érdemben csökkentik a légi forgalom okozta zaj- és levegőszennyezést.
 20. Városrehabilitációt! Ösztönzik, segítik a rozsdaövezetek rekultiválását, felszámolják, illetve felszámoltatják a veszélyt jelentő talajszennyezéseket. A jelentős új ingatlanfejlesztéseket a rozsdaövezetekbe terelik, illetve ezekben az övezetekben újabb nagy zöldterületeket hoznak létre.
 21. Nem fűtjük tovább az utcát! Elkészítik a fővárosi épületállomány felújításának az energiahatékonysági, örökségvédelmi és finanszírozási szempontokat előtérbe helyező középtávú programját és megkezdik a végrehajtását.
 22. Nulla hulladékot! Megkezdik a budapesti hulladékgazdálkodás átalakítását a körforgásos gazdaság elveinek megfelelően.
 23. Tudatos fogyasztást! Eredményesen ösztönzik azon termékek beszerzését (különös tekintettel az élelmiszerekre), amelyeknek az előállítása, szállítása a lehető legkisebb környezetterheléssel jár.
 24. Köztisztaságot! Rendszeresen megtisztítanak minden utcát. Legalább minden metróállomás és nagyobb közlekedési csomópont közelében létesítenek nyilvános illemhely pelenkázóval.
 25. Mérhető vállalásokat! Részletes élhetőségi indikátorrendszert dolgoznak ki éves célértékekkel; folyamatosan nyomon követik a megvalósulásukat, és eltérés esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket a célértékek elérése érdekében.
A fenti követeléseket közösen alakították ki, majd 2019. augusztus 27-én egyhangúan fogadták el a „Számonkérhető döntéshozókat a Zöld Budapestért!” kampányt kezdeményező civil szerveződések.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website